Pressmeddelanden

2 AUG, 2021

LYKO GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR MAJORITETEN I GRAZETTE OF SWEDEN AB

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp 90,05% av Gazette of Sweden AB, specialiserade på utveckling och tillverkning av innovativa skönhetsprodukter inom hårvård, hudvård, skägg och styling.

Läs mer
16 JUL, 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2021

Andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 528,5 (436,0) MSEK. · Försäljningstillväxten var 21,2% (57,9%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,2% (44,2%). · EBIT uppgick till 23,4 (11,8) MSEK. · EBIT-marginalen var 4,4% (2,7%). · Periodens resultat 17,0 (1,9) MSEK. Perioden 1 januari - 30 juni · Nettoomsättningen uppgick till 966,8 (748,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 29,1% (41,6%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,5% (45,3%). · EBIT uppgick till 43,1 (7,0) MSEK. · EBIT uppgick till 4,4% (0,9%). · Periodens resultat 32,7 (-8,9) MSEK

Läs mer
1 JUL, 2021

LYKO GROUP AB (publ) FÖRVÄRVAR MAJORITETEN I VARUMÄRKET PUSHER

Lyko Group AB (publ) har idag ingått avtal om köp av tillgångarna för varumärket Pusher. Lyko förvärvar via dotterbolag befintligt lager samt immateriella tillgångar från grundaren Johan Risberg, för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor. Verksamheten kommer sedan drivas i bolaget där Lyko äger 90,1% och Johan Risberg 9,9%. Johan Risberg kommer fortsatt vara aktiv med att driva produkt- och varumärkesutveckling. Tillträde sker den 1 juli 2021.

Läs mer
16 JUN, 2021

LYKO SATSAR STORT I OSLO

Lyko öppnar en flagship store mitt på Karl Johan, i hjärtat av Oslo. Butiken har utformats som ett komplement till vår e-handel och bygger på det fysiska mötets fördelar. Vår ambition är att skapa en inspirerande plats för skönhetsintresserade med ett urval av vårt mest spännande sortiment.

Läs mer
23 APR, 2021

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LYKO GROUP AB (PUBL)

Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 23 april hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Läs mer
21 APR, 2021

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2021

FÖRSTA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 438,3 (312,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 40,1% (23,9%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,0% (46,8%). · EBITDA uppgick till 39,8 (14,6) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 9,0% (4,6%). · EBIT uppgick till 19,7 (-4,8) MSEK. · EBIT-marginalen var 4,5% (-1,5%). · Periodens resultat 15,7 (-10,8) MSEK.

Läs mer
8 APR, 2021

ÄLSKADE MAKE UP STORE FÖRBLIR EGET VARUMÄRKE

Lyko Group AB (publ) kommer fortsätta driva Make Up Store som ett eget varumärke. Vi är övertygade om att det är viktigt med fysisk etablering och rådgivning för att framgångsrikt bygga varumärken långsiktigt. Vi har beslutat att fortsätta driva tre av Make Up Store:s butiker i Gävle, Farsta Centrum och på Norrlandsgatan i Stockholm.

Läs mer
1 APR, 2021

LYKO:S ÅRSREDOVISNING 2020 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2020.

Läs mer
25 MAR, 2021

Rättelse i tidigare pressmeddelande : Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo

RÄTTELSE AV TIDIGARE PRESSMEDDELANDE: I Lyko Group AB (publ):s pressmeddelande tidigare idag med rubriken ”Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo” saknades uppgift om köpeskilling. Köpeskillingen uppgår till 11,1 miljoner kronor. Detta är nu justerat och uppdaterat pressmeddelande följer nedan i sin helhet:

Läs mer
25 MAR, 2021

Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo

Lyko Group AB (publ) har idag via helägda dotterbolaget B&B Borås AB ingått avtal om förvärv av konkursboen från Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB, som sattes i konkurs den 9 mars 2021.

Läs mer
23 MAR, 2021

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.

Läs mer
11 FEB, 2021

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2020

FJÄRDE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 536,9 (372,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 44,0% (27,5%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,5% (43,9%). · EBITDA uppgick till 47,8 (26,8) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 8,8% (7,2%). · Rörelseresultatet uppgick till 28,9 (7,0) MSEK. · Rörelsemarginalen var 5,3% (1,9%). · Periodens resultat 23,6 (1,3) MSEK. PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 1 665,0 (1 171,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 42,1% (25,7%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9% (46,1%). · EBITDA uppgick till 126,4 (89,9) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,5% (7,7%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 45,7 (21,3) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 2,7% (1,8%). · Periodens resultat 11,3 (9,7) MSEK · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Läs mer
1 DEC, 2020

NYTT REKORD, MER ÄN 250 000 ORDRAR UNDER BLACK WEEK

Vi har slagit nytt omsättningsrekord och är väldigt nöjda med försäljningen. Totalt välkomnade vi över 57 000 nya kunder under årets Black Week. Även fredagen slog vi nya rekord, med högt tryck hela kvällen och under många timmar gjordes det över en order i sekunden. Vi summerar totalt över 64 000 ordrar den dagen. 

Läs mer
19 NOV, 2020

LYKO ANSTÄLLER LINDA AHLMALM SOM CHEIF PURCHASER OFFICER (CPO)

I februari 2021 tillträder Linda Ahlmalm som Chief Purchaser Officer (CPO). Linda blir ansvarig för inköpsorganisationen och tar plats i ledningsgruppen. 

Läs mer
23 OKT, 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2020

TREDJE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 379,2 (270,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 40,3% (22,4%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,8% (47,2%). · EBITDA uppgick till 29,5 (27,8) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,7% (10,3%). · Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (12,2) MSEK. · Rörelsemarginalen var 2,6% (4,5%). · Periodens resultat -3,3 (7,2) MSEK. PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 1 128,1 (798,9) MSEK. · Försäljningstillväxten var 41,2% (24,8%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,1% (47,2%). · EBITDA uppgick till 78,6 (63,2) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 6,9% (7,9%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (14,3) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (1,8%). · Periodens resultat -12,3 (8,3) MSEK. KOMMENTARER FRÅN VD ”278 PROCENTS TILLVÄXT I NORGE” Vår positiva utveckling fortsätter under tredje kvartalet med en tillväxttakt Online på 67,8 procent och 40,3 procent totalt för bolaget. Omsättningen landade på 379,2 miljoner varav 82,8 procent härleds till e-handeln. Resultatet, EBITDA-marginalen ligger i linje med föregående kvartal 7,7% (10,3%) och EBIT-resultatet uppgick till 9,8 MSEK. 

Läs mer
21 OKT, 2020

LYKO DUBBLAR AUTOMATIONSLÖSNINGEN TILLSAMMANS MED SSI SCHÄFER

”VI HAR TIDIGARELAGT UTBYGGNADEN AV VÅR AUTOMATIONSLÖSNING FÖR ATT INTE RISKERA ATT BEGRÄNSA VÅR FRAMTIDA FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT.”

Läs mer
25 AUG, 2020

LYKO SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YTTERLIGARE TILLVÄXT OCH EXPANDERAR TILL FYRA NYA LÄNDER

”VI HAR ETT BRA MOMENTUM OCH HAR UTVECKLAT EN FRAMGÅNGSRIK MODELL FÖR EXPANSION” Planen är att starta försäljning i Tyskland, Österrike, Nederländerna och Polen i början av fjärde kvartalet i år. Inför etableringen i de nya länderna kommer alla lokala domäner att flyttas över till Lyko.com.

Läs mer
16 JUL, 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2020

ANDRA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 436,0 (276,2) MSEK. · Försäljningstillväxten var 57,9% (26,4%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,2% (46,4%). · EBITDA uppgick till 34,5 (17,5) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 7,8% (6,3%). · Rörelseresultatet uppgick till 11,8 (-0,1) MSEK. · Rörelsemarginalen var 2,7% (0,0%). · Periodens resultat 1,9 (0,0) MSEK PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 748,9 (528,7) MSEK. · Försäljningstillväxten var 41,6% (26,1%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,3% (47,2%). · EBITDA uppgick till 49,1 (35,4) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 6,5% (6,7%) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (2,1) MSEK. · Rörelsemarginalen uppgick till 0,9% (0,4%). · Periodens resultat -8,9 (1,1) MSEK.

Läs mer
24 APR, 2020

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LYKO GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 24 april 2020 fattades följande beslut. FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING SAMT RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARSFRIHET Årsstämman beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna.

Läs mer
22 APR, 2020

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2020

FÖRSTA KVARTALET · Rörelsens intäkter uppgick till 317,0 (254,1) MSEK. · Försäljningstillväxten var 24,8% (25,6%). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,5% (48,3%). · EBITDA uppgick till 14,6 (17,9) MSEK. · EBITDA-marginalen uppgick till 4,6% (7,1%). · Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (2,2) MSEK. · Rörelsemarginalen var -1,5% (0,9%). · Periodens resultat -10,8 (1,1) MSEK.

Läs mer
3 APR, 2020

LYKOS ÅRSREDOVISNING 2019 HAR PUBLICERATS

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2019. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019.

Läs mer
18 MAR, 2020

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Läs mer
25 FEB, 2020

LYCKAD LAGERFLYTT OCH DRIFTSÄTTNING AV AUTOMATIONEN

Vi lyckades flytta nordens bredaste skönhetssortiment med 55 000 olika artiklar, totalt över tre miljoner produkter, tre kilometer på fyra dagar. - säger Rickard Lyko, VD

Läs mer
11 FEB, 2020

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2019

Läs mer
3 FEB, 2020

Lyko Group AB avskrivna från Konkurrensverkets utredning

Konkurrensverket har idag den 3 februari fattat beslut om att inte vidare utreda Lyko Group AB samt dess dotterbolag.

Läs mer
18 DEC, 2019

Premiär för Lyko Live video shopping!

Lyko är först i Norden att erbjuda ”live video shopping” inom hår och skönhet. Premiären i Lyko Live kommer bjuda tittarna på ett intressant innehåll med julklappstips kombinerat med unika erbjudanden. Kunderna kan direkt lägga produkter i varukorgen utan att lämna livesändningen. Livesändningen kommer att ske på Lykos webbsida idag kl 12.00.

Läs mer
2 DEC, 2019

Försäljningsrekord hos Lyko under Black Week

Årets Black Week innebar försäljningsrekord online för Lyko Group AB (publ). Vid försäljningstoppen under Black Friday såldes över 3 produkter i sekunden.

Läs mer
25 OKT, 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2019

Läs mer
18 OKT, 2019

Lyko presenterar delårsrapporten för januari - september 2019 på ABG i Stockholm

Läs mer
30 AUG, 2019

Lyko tar exklusivt tre nya varumärken till Sverige

Lyko lanserar nu exklusivt tre nya varumärken: Fancy Handy, Carter Beauty och Miss Kay. De vänder sig alla till en yngre målgrupp som tycker om att experimentera med hudvård, doft och makeup. Gemensamt för de tre är också att de inte är testade på djur och därmed helt “cruelty free”. I Sverige finns samtliga varumärken endast tillgängliga via Lyko.se och i Lykos 38 butiker.

Läs mer
30 AUG, 2019

Lyko anställer Moa Wictorén som Head of HR

I oktober tillträder Moa Wictorén som Head of HR för Lyko. Moa blir ansvarig för HR och internkommunikation och tar plats i ledningsgruppen.

Läs mer
21 AUG, 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2019

Läs mer
20 JUN, 2019

Lyko anställer Tom Thörnblom som kommunikation- och hållbarhetschef

Tom Thörnblom blir ansvarig för kommunikation, investerardialoger och hållbarhet på Lyko. Han har en bakgrund från finansbranschen där han har erfarenhet av att arbeta med hållbarhet, kund- och ägardialoger på Skandia samt hållbarhetsrating på Sustainalytics.

Läs mer
5 JUN, 2019

Lyko gör framgångsrikt byte av ERP-system till Jeeves

Lyko har inlett ett samarbete med affärssystemsleverantören Jeeves vars ERP-system nu framgångsrikt håller på att implementeras i hela koncernen. Först ut var Lyko Online som utan en minuts nedtid gick live i Jeeves under helgen 25-26 maj 2019, vilket är före tidplan.

Läs mer
17 MAJ, 2019

Lyko anställer Pontus Andersson som CFO

Pontus Andersson har utsetts till ny CFO för Lyko och som medlem i koncernledningen. Han har mycket gedigen erfarenhet från flertalet branscher och tillträder sin tjänst senast i november 2019.

Läs mer
26 APR, 2019

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 26 april 2019 fattades följande beslut.

Läs mer
25 APR, 2019

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – MAR 2019

Läs mer
5 APR, 2019

Lykos årsredovisning 2018 har publicerats

Läs mer
27 MAR, 2019

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 klockan 10.00 i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Läs mer
19 FEB, 2019

LYKO GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN – DEC 2018

Läs mer
31 JAN, 2019

Lykos CFO lämnar bolaget på eget initiativ

Marie Björklund, CFO för Lyko Group AB (publ) slutar på egen begäran för ett nytt uppdrag utanför bolaget.

Läs mer
17 JAN, 2019

Lyko samarbetar med ELLE och stylar visningarna på ELLE-galan

För andra året i rad är Lyko stolt samarbetspartner till ELLE-galan. Dessutom kommer Lykos stylister att styla hår till galakvällens visningar.

Läs mer
14 JAN, 2019

Lyko binder ihop det fysiska mötet med det digitala

Lyko Group AB (publ) ger frisörerna provision på produkter som frisörkunden köper online upp till tre dagar efter behandlingstillfället. Det här är Lykos nästa steg i ambitionen att ytterligare sudda ut gränsen mellan det fysiska mötet och det digitala köpet.

Läs mer
13 DEC, 2018

Lyko utökar sin service med paketskåp i butik

Lyko Group AB (publ) inleder samarbete med Instabox och ger kunderna möjlighet att hämta ut sina e-handelspaket direkt i Lyko-butiken. I och med den utökade servicen suddas gränsen mellan det digitala köpet och fysisk butik ut ytterligare.

Läs mer
27 NOV, 2018

Försäljningsrekord hos Lyko under Black Week och Cyber Monday

Årets Black Week och Cyber Monday innebar försäljningsrekord online för Lyko Group AB (publ), samt att mer än 14 000 nya kunder hittade till Lyko.se.

Läs mer
9 NOV, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyko Group AB (publ)

Läs mer
26 OKT, 2018

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2018

Läs mer
11 OKT, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Lyko Group AB (publ)

Läs mer
30 SEP, 2018

Rickard Lyko tar över som VD i Lyko - Kenneth Bengtsson ny tilltänkt ordförande

Rickard Lyko tar över som VD i Lyko Group AB (publ) och ersätter därmed nuvarande VD Joanna Hummel som lämnar bolaget. Vidare är Kenneth Bengtsson tilltänkt som ny styrelseordförande.

Läs mer
24 SEP, 2018

Lyko förtydligar uttalande i Dalarnas Tidningar

Läs mer
21 AUG, 2018

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

Läs mer
22 MAJ, 2018

Lyko vinnare av Årets e-handel 2018 i Retail Awards

Lyko Group AB (publ) har blivit utsedd till vinnare i kategorin Årets e-handel 2018 på Retail Awards som hölls i Stockholm igår.

Läs mer
25 APR, 2018

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Läs mer
25 APR, 2018

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT Q1 2018

Läs mer
24 APR, 2018

Lyko stärker organisationen och utser Retail Sales Officer

Lyko Group AB (publ) utnämner Erica Wredberg till ny Retail Sales Officer. Erica kommer närmast från tjänsten som Försäljnings- och marknadschef på Finsmakarens Trädgård AB men har dessförinnan en lång erfarenhet från Åhlens City – senast i rollen som försäljningschef.

Läs mer
17 APR, 2018

Lyko presenterar delårsrapporten för januari - mars 2018 i Stockholm den 25 april

Läs mer
4 APR, 2018

Lykos årsredovisning 2017 har publicerats

Lyko Group AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2017. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2017.

Läs mer
23 MAR, 2018

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 14.00 hos Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Läs mer
21 MAR, 2018

Lyko finalist i Retail Awards utnämning till Årets e-handel

Idag publicerades nyheten att Lyko Group AB (publ) har nominerats som en av tre finalister i kategorin Årets e-handel i Retail Awards 2018 som avgörs den 21 maj i Stockholm.   

Läs mer
14 MAR, 2018

Lyko växer och öppnar i Sundsvall

Lyko Group AB (publ) öppnar butik med integrerad salong i Birsta city, Sundsvall för att utveckla bolagets nuvarande marknad – en del av Lykos tillväxtstrategi.

Läs mer
7 MAR, 2018

Lyko investerar i ökad varumärkeskännedom för att ta tillvara tillväxtmöjligheter

Lyko Group AB (publ) har beslutat att under 2018 öka investeringarna i marknadsaktiviteter för att bredda kännedomen om Lykos varumärke. Detta med syfte att ta tillvara den tillväxtpotential som finns i en ökad varumärkeskännedom. Satsningen bedöms ge viss kortsiktig negativ effekt på koncernens lönsamhet med en god potential till positiv tillväxteffekt både kortsiktigt och över tid.

Läs mer
16 FEB, 2018

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT Q4 2017

Läs mer
16 FEB, 2018

Lyko växer med lansering i Finland och nytt centrallager i Vansbro

Lyko Group AB (publ) tar första steget in på den finska marknaden genom en online-lansering under det andra kvartalet 2018. Samtidigt investerar Lyko i en ny lagerlokal med ökad automation i syfte att effektivisera lagerhanteringen och möta en ökad tillväxt. Anläggningen väntas vara i drift under det första kvartalet 2020.

Läs mer
22 DEC, 2017

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER 22 december 2017 ABG Sundal Collier AB (”ABGSC” eller ”Global Coordinator”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 609 413 aktier i Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”) och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. ABG har valt att avsluta stabiliseringsperioden och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. 

Läs mer
19 DEC, 2017

Lyko utser ny CFO

19 december 2017 Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”) utnämner Marie Björklund till CFO. Marie Björklund kommer närmast från tjänsten som Ekonomichef på KICKS AB. Marie Björklund efterträder Fredrik Runesson.

Läs mer
12 DEC, 2017

Första handelsdag för Lyko

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pressmeddelande 12 december 2017 Idag offentliggör Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”) utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Intresset var mycket stort från såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som från allmänheten i Sverige.

Läs mer
30 NOV, 2017

Lyko offentliggör prospekt för erbjudande om förvärv av aktier samt notering på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pressmeddelande 30 november 2017 Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”), en omnikanalplattform för hårvård och skönhet, har beslutat att genomföra en ägarspridning och notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Styrelsen för Lyko har med anledning därav ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Prospektet för Erbjudandet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 12 december 2017.

Läs mer
21 NOV, 2017

Lyko lanserar eget bokningssystem

Lyko Group AB (”Lyko” eller ”Bolaget”) lanserar nu ett eget bokningssystem primärt för frisörer. Bokningssystemet innehåller funktioner som möjliggör en optimal beläggning av frisörerna och ger kunden chans att betygsätta sin frisör. Det nya bokningssystemet är en del i en större satsning på Lykos lönsamma frisörverksamhet. 

Läs mer
14 NOV, 2017

Lyko utökar sitt private label-sortiment

Lyko Group AB (”Lyko” eller ”Bolaget”) fortsätter stärka sitt kunderbjudande och lanserar en serie högkvalitativa nagellack under eget varumärke. Lanseringen är ett led i bolagets tillväxtstrategi.

Läs mer
26 OKT, 2017

Lyko stärker sin fysiska närvaro med ytterligare en integrerad butik och salong

Lyko Group AB (”Lyko” eller ”Bolaget”) öppnar i dag 26 oktober en ny butik i Halmstad.

Läs mer
18 OKT, 2017

LYKO STÄRKER KONCERNLEDNINGEN

Lyko Group AB (”Lyko”) rekryterar Malin Stavlind som chef för hållbarhet och kommunikation och Kalle Eliason som marknadschef i syfte att ytterligare stärka arbetet och bidra till Lykos vision att vara det självklara valet inom hårvård och skönhet på de marknader där bolaget verkar.

Läs mer

Nyheter och erbjudanden

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och sms så att du inte missar några erbjudanden eller kampanjer!

Följ oss

Kundtjänst

Information

Copyright 2021